interhost

הבלוג
הכל על שרתים, תקשורת ולינוקס

ארכיון פוסטים עם התג "disk"

עדכון רשימת דיסקים/מחיצות/כוננים ללא אתחול

יום שני, 13 במאי, 2013
אם הוספנו דיסק חדש ב-vmware ואיננו רוצים לבצע אתחול לשרת והמערכת לא מזהה אותו, ניתן לנסות את הפקודה הבאה:
echo "- – -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
שימו לב שצריכים להיות שלושה מקפים עם רווח אחד ביניהם, יתכן שבהעתקה יוצא מקף אחד ארוך יותר ואז מתקבלת שגיאה. צריך למחוק את שלושתם ולרשום מחדש.
ולראות אם זה תפס:
fdisk -l
tail -f /var/log/message

כאשר את ה-host0 ניתן להחליף בסדר עולה כך:

echo "- – -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- – -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- – -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan

לאחר מכן אפשר חופשי לרוץ עם הכלי של fdisk להוספת מחיצות.